Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, ul. ul. Welecka 2, kod pocztowy 72-006, adres e-mail: kontakt@......, tel. +48 .......

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej ...... jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. ul. Welecka 2, 72-006, Szczecin, adres e-mail:kontakt@......, tel. +48 ......., formularz kontaktowy dostępny na stronie ......, infolinia +48 ........

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Regulamin Kręgielnia

Wszystkie osoby, które korzystają z kręgielni w MABO B ZONE CLUB podlegają poniższemu regulaminowi:

 1. MABO B ZONE CLUB (dalej zwany klubem) określa w niniejszym regulaminie ogólne zasady korzystania ze kręgielni oraz innego sprzętu do gry w kręgle dostępnego na terenie klubu.
 2. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Sprzęt i obuwie zostaną wydane przez pracownika klubu po uiszczeniu opłaty.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być wypraszane z terenu obiektu.
 6. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów.
 7. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 8. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
 9. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 10. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata.
 11. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
 12. Zakaz wchodzenia na tory.
 13. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu)
 14. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 15. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 16. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 17. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka powinna być niewidoczna.
 18. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.
 19. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 20. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 21. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 22. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 23. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 24. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.
 25. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 26. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu MABO B ZONE CLUB nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 27. Klub nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 28. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.
 29. Zabrania się:
 • a) Wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
 • b) Wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
 • c) Dotykania  i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 • d) Wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
 • e) Niszczenia wyposażenia, urządzeń.

Akceptujemy karty:

Multisport Senior Fit Profit Multisport Multisport Plus Medicover

Akceptujemy płatności:

Visa Mastercard