Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, ul. ul. Welecka 2, kod pocztowy 72-006, adres e-mail: kontakt@......, tel. +48 .......

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej ...... jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. ul. Welecka 2, 72-006, Szczecin, adres e-mail:kontakt@......, tel. +48 ......., formularz kontaktowy dostępny na stronie ......, infolinia +48 ........

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Regulamin Bilard

Wszystkie osoby, które korzystają z bilardu w MABO B ZONE CLUB podlegają poniższemu regulaminowi:

 1. MABO B ZONE CLUB (dalej zwany klubem) określa w niniejszym regulaminie ogólne zasady korzystania ze stołu bilardowego oraz innego sprzętu do gry w bilard dostępnego na terenie klubu. Kotwica
 2. Osoby korzystające ze sprzętu do gry w bilard zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania przed przystąpieniem do grania.
 3. Osoby korzystające ze sprzętu do gry w bilard są solidarnie odpowiedzialne za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, sprzecznego z instrukcją producenta lub niniejszym regulaminem lub działania mającego na celu wyrządzenie szkód.
 4. Za uszkodzony sprzęt odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze sprzętu. Wysokość kary za każdą szkodę wynosii 100% kosztów naprawy.
 5. Ze sprzętu do gry w bilard można korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Podczas wypożyczania sprzętu gracz jest zobowiązany do przeprowadzenia jego oględzin. W przypadku otrzymania uszkodzonego lub niekompletnego sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę.
 7. Na stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania przedmiotów nie będących sprzętem do gry.
 8. Sprzęt do gry w bilard wydawany przez obsługę jest dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty.
 9. Obsługa klubu ma prawo odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób naruszający obowiązujący w klubie porządek i zasady korzystania z poszczególnych atrakcji.
 10. Obsługa ma prawo przerwania gry osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu należności za pozostały czas gry i żądania natychmiastowego rozliczenia się z powierzonego sprzętu.
 11. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napojów z zewnątrz.
 12. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 13. Teren klubu jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie klubu oraz instrukcji pracowników.
 14. MABO B ZONE CLUB gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

W dniach od 30.03. do 1.04. klub będzie zamknięty. Wszystkim klubowiczom życzymy radosnych, spokojnych oraz rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Pozdrawiam,
  Laura Wojtyś Manager

-->

Akceptujemy karty:

Multisport Senior Fit Profit Multisport Multisport Plus Medicover

Akceptujemy płatności:

Visa Mastercard