Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, ul. ul. Welecka 2, kod pocztowy 72-006, adres e-mail: kontakt@......, tel. +48 .......

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej ...... jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. ul. Welecka 2, 72-006, Szczecin, adres e-mail:kontakt@......, tel. +48 ......., formularz kontaktowy dostępny na stronie ......, infolinia +48 ........

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Regulamin

1. Wstęp do klubu możliwy jest tylko i wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania.

2. Opłatę za wybraną dyscyplinę należy uiścić z góry, przed rozpoczęciem gry, wysokość opłat na stronie www.mabozoneclub.pl/cennik, oraz w recepcji.

3. Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

  • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
  • palenia tytoniu
  • wnoszenia na kort/boisko napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków
  • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku;
  • handlu i akwizycji
  • wprowadzania zwierząt

4. Osoba wynajmująca kort/boisko osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.

5. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

6. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7. Na korcie/boisku mogą przebywać tylko osoby grające, w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.

8. Osoby posiadające brudne obuwie lub obuwie z ciemną podeszwą rysującą powierzchnię parkietu nie mogą korzystać z kortu/boiska co może wiązać się z utratą wpłaconej kwoty za rezerwację.

9. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Zaleca się używanie okularów ochronnych do gry w squash.

11. Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu, a także za rzeczy zagubione lub pozostawione w szafkach.

12. Rezerwacja kortów/boiska można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, mailowo lub telefonicznie, podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy, a także na stronie internetowej. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu.

13. Rezerwacja kortu/boiska na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min., liczone od pełnej godziny zegarowej; każde przedłużenie kortu o 5 min nalicza kolejne pół godziny wynajęcia kortu/boiska. 

13. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe.

14. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

15. MABO B ZONE CLUB zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

 

Akceptujemy karty:

Multisport Senior Fit Profit Multisport Multisport Plus Medicover

Akceptujemy płatności:

Visa Mastercard