Jak rozpocząć studia pedagogiczne

Ile trwają  studia pedagogiczne? Czy są trudne?

Studia pedagogiczne trwają w naszym kraju łącznie 5 lat, tak jak większość specjalności na uczelniach wyższych. Studia licencjackie (I stopnia) to 3 lata kształcenia, a następnie 2 następne lata stanowią studia magisterskie (II stopnia). Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych daje alternatywę studiowania zarówno w dziennie (stacjonarnym), jak i zaocznym (niestacjonarnie). Do wyboru jest kilka specjalizacji. W zależności od tego, na którą się zdecyduje, ścieżka kształcenia będzie odrobinę inna na poszczególnych specjalnościach.

Czy jest opłacalne studiować pedagogikę?

Studia pedagogiczne ewoluowały wraz z biegiem czasu. Przekształca się nastawienie do uczniów i do samego nauczania . Wpływ mają na to nowe technologie jak i rozwój na wszystkich życiowych płaszczyznach. Dawne metody nauczania nie byłyby na pewno w chwili obecnej ani efektywne, ani mile widziane. Modernizuje się więc obszar kształcenia na studiach pedagogicznych. Program nauczania dobrany jest do nowoczesnych czasów. Studenci pedagogiki nie zgłębiają wyłącznie wiedzy tyczącej się wychowania niepełnoletnich . Uzyskując wykształcenie pedagogiczne uzyskuje się też wiedzę psychologiczną, socjologiczną, prawną i kulturową. Wyjątkowo kluczowa jest też wiedza na temat efektywności komunikacji społecznej. Takie połączenie dostarcza sporo możliwości zawodowych. Osoby, które ukończyły Collegium Balticum z powodzeniem edukują dzieci w szkołach, ale też znajdują pracę w różnego rodzaju firmach szkoleniowych. Bowiem wykształcenie pedagogiczne to dodatkowo zatrudnienie w instytucjach szkoleniowych  , wsparcia społecznego , a także ośrodkach kulturalnych i stowarzyszeniach. Zatrudnienie dla studentów pedagogiki znajdzie się dodatkowo w klubach sportowych jak i w mediach.

Zobacz więcej: Pedagogika studia licencjackie

Pedagogika I stopnia (licencjat)

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych oferuje kształcenie na specjalności pedagogika I stopnia. Dzięki zdobyciu  licencjata na tym kierunku,  można uzyskać umiejętności potrzebne do przekazywania swojej wiedzy innym. Wszelkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny. Są to osoby o sprawdzonym doświadczeniu, posiadające wiedzę i umiejętność umiejętnego jej przekazywania. Nauczanie odbywa się w sympatycznej atmosferze|. Poza tym, każde zajęcia są ciekawe i nie są stratą czasu. Przez cały tok studiów pojawia się| sporo ciekawych zagadnień , przydatnych do późniejszego osiągania sukcesów w zyskanym fachu. Wykłady odbywają się też online, dzięki czemu jest możliwa obecność na każdych, nawet w przypadku niedyspozycji lub wyjazdu.

Pedagogika I stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych posiada do wyboru trzy specjalności:

  • pedagogika zdrowia z dietetyką,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Pedagogika II stopnia (studia magisterskie)

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum jest szansą na poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć studyjnych, laboratoriów oraz gier symulacyjnych. Taka rozmaitość daje możliwość  rozwoju na różnych płaszczyznach. Wszelkie   wykłady i ćwiczenia odbywają się pod przewodnictwem wykwalifikowanych   profesorów akademickich i specjalistów z danej dziedziny . Osoby o wieloletnim doświadczeniu najlepiej przekazują przydatną wiedzę i dbają o właściwe jej przyswojenie.

 

Pedagogika II stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych ma do wyboru dwie specjalności:

pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

Kto może rozpocząć studia pedagogiczne?

Podjęcie studiów pedagogicznych jest możliwe dla każdej osoby, która posiada maturę. W praktyce, na studia pedagogiczne  decydują się osoby otwarte, empatyczne i troskliwe. Nieodzowne są też cechy takie jak twórcze rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność i cierpliwość. Oprócz tego , praca w obszarze pedagogicznym wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy i dopasowywania  się do ewoluującego  świata. Jest to zdecydowanie  opcja dla osób ambitnych i ciekawych świata.

Akceptujemy karty:

Multisport Senior Fit Profit Multisport Multisport Plus Medicover

Akceptujemy płatności:

Visa Mastercard